Yeni Medya Çalışmaları V. Kongre Katılım Çağrısı

Yeni Medya Çalışmaları V. Kongre Katılım Çağrısı

İki yılda bir farklı kentlerde topladığımız Yeni Medya Çalışmaları kongresinin beşincisi Adana'da gerçekleşecek. Kongrenin teması "Medya Yakınsaması Çağında Kültürel Akış(lar) ve Hareketlilik" olarak belirlendi.

Yeni Medya Çalışmaları V. Ulusal Kongresi 21-22 Ekim 2021 tarihinde Adana'da gerçekleşecek. Kongre örgütleme komitesi tarafından yayınlanan çağrıda kongre katılmak isteyen araştırmacı ve uzmanlardan 30 Nisan 2021 tarihine dek bildiri özetlerini göndermeleri istendi. Kongre Bilim Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda kabul edilen bildiriler 10 Haziran 2021 tarihinde ilan edilecek.

Kongre hakkında daha fazla bilgi ve başvuru için kongrenin yenimedya.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

V. Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Kongresi için belirlenen temalar

Kongre hazırlık komitesi tarafından belirlenen temalar ise şöyle;

 • Küreselden yerele, yerelden küresele kültürel dolaşım/akışlar
 • Kültürlerarası ya da kültürler-ötesi alanda yeni olasılıklar
 • Dijital medya kültürleri
 • Ulusaşırı ve sınırları aşan alanda yeni medya pratikleri
 • Yerel ve küresel arasında gelişen yeni medya hareketliliği biçimleri
 • Yerel ve küresel arasındaki akışlarda yeni medya ve kültür politikaları
 • Sürdürülebilir iletişim ve ekoloji tartışmaları ekseninde yeni medya kullanımı ve ortamları
 • Merkezi ve merkezileşmeyi sorgulayan mikro tarih yazımı
 • Göçmen topluluklar için ve diasporik alanda ulusaşırı yeni medyanın rolü
 • Zaman ve uzam sıkışması ve ivmenin “değer” kazanması ve yeni medya ortamları
 • İlerleme miti ve “yeni” medya ortamları
 • Enformasyon bombardıman ve veri dumanı
 • Kültürel akışların haber ötesi üretiminde/inşasında rolü ve yeni medya
 • Kültürel akışlar ve platform kapitalizmi
 • Tarihsel sınırları aşan dijital bir yöntem olarak medya arkeolojisi
 • Kültürel akışları araştırmada dijital yöntemler

Kimler katılabilir?

Kongre yukarıda sıralanan başlıklar ve bu başlıklarla ilgili diğer konularla ilgilenen her alandan tüm araştırmacılara ve alanda çalışan uzmanlara açıktır.