İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi kabul etmiyoruz

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi kabul etmiyoruz

20/03/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’nin, İstanbul Sözleşmesi'nden Anayasa’nın 90. Maddesine aykırı olarak ve meclis iradesi yok sayılarak, idari nitelikteki bir karar ile ayrıldığı duyuruldu.

İstanbul Sözleşmesi taraf devletlerin yetkililerine, görevlilerine, kurum ve kuruluşlarına “bilgi ve iletişim teknolojisi sektörünü ve medyayı, bu sektörlerin ifade özgürlüğüne ve bağımsızlığına gerekli saygıyı göstererek, kadına yönelik şiddeti önlemeye ve kadın onuruna saygıyı arttırmaya yönelik politikaların oluşturulmasına ve uygulanmasına ve bu konularda kılavuzların oluşturulmasına ve kendi kendini düzenleyici standartların belirlenmesine katılmaya teşvik etmeyi; özel sektör aktörleriyle işbirliği içinde, çocuklar, anne babalar ve eğitimciler arasında, zararlı olabilecek, cinsel ve şiddet içeren aşağılayıcı içeriklere erişim sağlayan bilgi ve iletişim ortamıyla nasıl baş edileceğine yönelik beceriler geliştirip yaygınlaştırmayı, taciz amaçlı takibe karşı önlemler alınmasını” şart koşar.

Alternatif Bilişim Derneği olarak önemli amaçlarımızdan biri de “teknoloji kullanımı ve erişimi konusunda toplumsal cinsiyet rol ve örüntülerine bağlı eşitsizliklerin giderilmesi için mücadele etmektir.” Bu bağlamda, 2019 yılında TBİD ile birlikte “Cinsiyetçi Dijital Şiddetle Mücadele Çalıştayı‘ nı düzenleyerek, Çalıştay sonucunda Cinsiyetçi Dijital Şiddetle Mücadele Rehberi yayınladık.

Çalıştayda üzerinde durulan konulardan biri de cinsiyetçi dijital şiddetle mücadelenin sivil toplumun gündemine girmesi gerektiğidir. Kadınlar ve LGBTİ+’lar hayatın her alanında şiddetin farklı biçimlerine maruz kalmaktadır. Kararın hukuka aykırılığının dışında, kadınların LGBTİ+’ların yaşam haklarını güvence altına alan, dijital şiddete karşı önlemler de alınmasını öngören İstanbul Sözleşmesinden çıkılması, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik dijital şiddetin artmasına sebep olacaktır.

Hak ve savunuculuk alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü olarak kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı İstanbul Sözleşmesini savunmaya devam edeceğimizi, tüm kadınlar ve kadın hakları savunucuları ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiriz…

# istanbulsözleşmesindenvazgeçmiyoruz