İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0

İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0

İnternet Araştırmaları Birliği tarafından yayınlanan "İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0" Alternatif Bilişim Derneği tarafından Türkçe'ye çevrildi.

Derneğimiz tarafından “STÖ-Akademi İş Birliği” kapsamında, AB Türkiye Delegasyonu ve STGM desteğiyle Türkçe'ye kazandırıldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ağ dolayımlı ortamlarda, mobil teknolojilerin arayüzey ve uygulamalarında üretilen veriye yönelik araştırmalar artmaktadır. Bu nedenle, bu platformlar ve ortamlarda üretilen verinin sahipliği, kişisel verinin korunması ve veri-özne arasındaki ilişkinin, özneyi merkeze koyan bir etik bakış açısı ile kavranması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Derneğimizden e-kitap olarak yayınlanan Yeni Medya Araştırmalarında Etik Bakış Açısı ve Uygulamalar (Der. Binark ve Dikmen, 2020) çalışması da göz önüne alındığında, İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’ın Türkçeye kazandırılmasındaki önem bir kez daha su yüzüne çıkmaktadır. Derneğimiz de bu gereklilikten hareketle, İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’ın Türkçeleştirilmesine öncülük etmiştir. M. Burak Özdemir tarafından çevrilen bu metin, alanda araştırma yapacak kişilere önemli bir referans kaynağı olacaktır. Burak Özdemir’e bu titiz çevirisi için ayrıca teşekkür ederiz.

İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’ın, Türkiye’de iletişim bilimleri, iletişim sosyolojisi, yeni medya, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, halk bi- limi dahil birçok disiplinde yürütülen, disiplinleri kesen bilimsel çalışmalara veri- özne ilişkisi ve kişisel verinin korunması ve benzeri konularda yeni bir tartışma zemini oluşturacağını düşünüyor, keyifli okumalar diliyoruz.

İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0'ı okumak ve indirmek için tıklayınız.