Covid-19 Raporları Yayında

Covid-19 Raporları Yayında

Alternatif Bilişim Derneği olarak COVID-19 sürecinde temas takip uygulamaları ve sosyal medyada nefret söylemini inceledik. Bu çalışmanın sonunda iki ayrı rapor yayınladık.

Pandemiyle birlikte belirginleşen bu sorun alanlarının izlenmesinin, raporlanmasının ve paylaşılmasının farkındalık yaratmak ve bu sorunlarla mücadeleye katkı sağlamak açısından önemli bir çaba olduğuna inanıyoruz.

Böylesi bir sorumlulukla, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın Covid-19 pandemi sürecinde sivil toplum kuruluşlarına verdiği “Bizi Bağlayan Şeyler” desteği kapsamında iki konuda izleme, raporlama ve dijital okuryazarlığı geliştirmek için webinar malzemesi üretimini üstlendik. Proje Prof. Dr. Mutlu Binark ve Dr. Yeliz Özdemir koordinasyonunda hayata geçti.

Proje kapsamında, derneğimizin Başkanı Faruk Çayır tarafından Pandemi Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin İzlenmesi Raporu hazırlandı. Dernek üyelerimiz İlden Dirini ve Gökçe Özsu ise koronavirüs pandemisi sürecinde sosyal medya ortamlarında nefret söylemini izledi. İzleme çalışması üyemiz Doç. Dr. Zeynep Özarslan’ın editörlüğünde Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporu başlığı altında yayınlandı. Çalışmalar İngilizce'ye de çevrildi.

Pandemi Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin İzlenmesi ve Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporları’nın okurlarına ulaşması ve dernek olarak önemsediğimiz ifade özgürlüğü, veri hakkı, şeffaflık, hesap verilebilirlik, bilgiye erişim, açık kaynak ve özgür yazılım farkındalıkların yaşama geçmesi dileğiyle okurların dikkatine sunuyoruz.

Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporu'nu okumak için tıklayınız.

Raporun İngilizcesi: Report on Hate Speech in Social Media in the Covid-19 Pandemic Period

Pandemi Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin İzlenmesi Raporu'nu okumak için tıklayınız.

Raporun İngilizcesi: Pandemic Tracking Apps and Monitoring of Personal Data Report