Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi Bildiri Çağrısı – 2013

**YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI: KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA VE SİYASA I. ULUSAL KONGRESİ 07- 08 Mayıs 2013, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ** ### BİLDİRİ ÇAĞRISI Günümüzde yeni medya ve çeşitli yeni medya ortamları hem gündelik yaşamda hem de bilimsel araştırma alanında giderek daha fazla yer tutmakta, farklı bakış açılarından birçok tartışmanın gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu geniş çerçeve … Okumaya devam et Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi Bildiri Çağrısı – 2013

Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Kongre

Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Kongresi, Alternatif Bilişim Derneği projesi olarak hayata geçti. 2019 yılında İzmir'de 4'ncü kez toplanan kongre yeni medya çalışmaları bakımından önemli bir yere geldi. Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Kongresi iki yılda bir farklı temalar altında toplanıyor. İlki 7–8 Mayıs 2013 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim … Okumaya devam et Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Kongre