Alet Etme kampanyası

Alet Etme kampanyası

“Sansür ve gözetim faaliyetlerine çocukla ilgili hassasiyetleri ALET ETME!” kampanyası Gündem Çocuk Derneği, Çocuk Çalışmaları Birimi, Alternatif Bilişim Derneği ve İsveç Dijital Hak ve Özgürlükleri Derneği tarafından düzenlendi.

Alet Etme kampanyası, 2014 yılında İçişleri Bakanlığı’nın, İsveç merkezli NetClean isimli firma ile bir filtreleme yazılımı konusunda görüşmelere başladığı haberleri üzerine başlattık. “Sansür ve gözetim faaliyetlerine çocukla ilgili hassasiyetleri alet etme!” adıyla bir deklarasyon yayınladık ve imza kampanyası başlattık.

Kampanya kapsamında açtığımız internet sitesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Yayınlanan deklarasyon şöyle;

“Sansür ve gözetim faaliyetlerine çocukla ilgili hassasiyetleri ALET ETME!”

Biz, sansür ve gözetim faaliyetlerine çocukla ilgili hassasiyetlerin alet edilmemesine dikkat çekmek için bir araya gelen çocuk hakları, insan hakları ve bilişim alanında çalışan örgütleriz.

Geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın, İsveç merkezli NetClean isimli firma ile bir filtreleme yazılımı konusunda görüşmelere başladığını öğrendik1. Söz konusu yazılımın Twitter’ı zararlı içeriklerden ve interneti çocuk pornografisinden temizlemek amacıyla yapıldığını ve 40 milyon Avro’luk bir maliyeti olacağını da öğrenmiş bulunuyoruz.

Çocuğun cinsel sömürüsüne karşı olan ve çocuk pornografisiyle mücadelenin önemine ve gerekliliğine inanan kurumlar olarak; çocuk haklarının insan haklarının bir parçası olduğu bilinciyle, çocuğun korunması konusundaki düzenlemelerin insan haklarına uygun olması gerektiğini düşünüyoruz.

Çocuğu nesneleştiren ve cinsel haz aracı haline getiren çocuk pornografisi ile mücadelede, şeffaf olmayan “kısıtlama” ve “filtreleme” yerine uluslararası insan hakları belgelerinde öncelikli müdahale alanları olarak tanımlanan “tüketici talebini” azaltmaya yönelik bilinç yükseltme ve hukuki önlemleri geliştirme alanlarına öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz.

Çocuk pornografisiyle mücadelenin Türkiye’nin de onayladığı Çocuk Haklarına dair Sözleşme ve Çocukların Satılmaları, Çocuk Fuhuşu ve Pornografisi Konusundaki İsteğe Bağlı Protokol doğrultusunda önemli ve öncelikli bir alan olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak hükümetin izlediği yöntemlerin etkisiz, sosyal medya ve özellikle de Twitter ile ilgili yaklaşımı nedeniyle şüphe uyandırıcı ve tedirgin edici olduğunu düşünüyoruz.

Çocuk pornografisi ile mücadele konusunda harcanması düşünülen 40 milyon avro gibi büyük bir kaynağın daha etkili yöntemlere, şeffaf ve genel insan hakları esaslarına uygun bir şekilde aktarılmasını istiyoruz.

NETCLEAN ÇÖZÜM DEĞIL: İnternette çocuk pornografisi sorununa tek taraflı sayılacak bu müdahale, öncelikli çözüm bekleyen sorunları – erken evlilikler; ensest; ev, kurum ve kamusal alanda çocuğa yönelik cinsel istismar- görmezden gelmektir. İnternet kullanıcılarının “çocuk pornografisi” ile ilgili erişimlerinin kısıtlanmasıyla, genel anlamda çocukların cinsel sömürüsünün sona ermesi arasında kuvvetli bir bağlantı kurmak oldukça zordur. Bu materyallere internet yoluyla erişimin engellenmesi cinsel istismar suçlarının engellenmesi için çözüm değildir.

PEKI NE YAPILSIN? Bizler çocuk hakları, insan hakları ve bilişim alanında çalışan kurumlar olarak;
• Söz konusu yazılımın satın alma işleminin iptalini,
• Çocuğu nesneleştiren ve cinsel haz aracı haline getiren çocuk pornografisi ile mücadelede şeffaf ve etkin olmayan “kısıtlama” ve “filtreleme” işlemleri yerine uluslararası insan hakları belgelerinde öncelikli müdahale alanları olarak tanımlanan “tüketici talebini” azaltmaya yönelik farkındalık artırıcı çalışmalar yapılmasını,
• Çocuk pornografisini önlemeye yönelik hukuki önlemleri geliştirmeyi,
• Bu alanda yapılacak kamu harcamalarının daha şeffaf ve ilgili tarafların görüşleri de alınarak yapılmasını,
• Çocuğun cinsel istismarı ile ilgili Türkiye’deki öncelikli müdahale alanlarına ilişkin 2013-2017 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi’nde de tanımlanan bilimsel araştırma, eğitim ve farkındalık çalışmalarına öncelik verilmesini,
• Ve çocuk haklarının korunması için konuyla ilgili yapılacak düzenlemelerin yurttaşların bilgi edinme ve ifade özgürlüğü haklarını ihlal etmeyecek şekilde yapılmasını
TALEP ediyoruz!

Alternatif Bilişim Derneği,
Ankara Hitit Spor Kulübü
Başak Sanat Vakfı
Bebek Ruh Sağlığı Derneği
Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İz Derneği
Bursa Barosu
Çocuk Çalışmaları
Çocukları Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği
Demokrat Bilgisayar Mühendisleri
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları
Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği
Genç Avrupalılar Derneği
Gündem Çocuk Derneği
İnternet Teknolojileri Derneği
İnternet Yayıncıları Derneği
Kaos GL Derneği
Korsan Parti Hareketi
Linux Kullanıcıları Derneği
Muş Kadın Çatısı
Otizm Dostları Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Tarlabaşı Toplum Merkezi
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
Türk Psikologlar Derneği
Türkiye Gençlik Birliği Derneği
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı